Velkommen til oss.

Tynset Røde Kors Hjelpekorps er en frivillig humanitær organisasjon, som er en del av Norges Røde Kors. Korpsets primære oppgaver er å drive førstehjelpsopplæring, være en operativ enhet innen den frivillige redningstjenesten i Norge, samt å bistå helseforetakenen med transport av pasienter utenfor vei. I tillegg driver vi forebyggende og opplysende virksomhet innen våre fagområder.

Alle våre mannskaper er 100% frivillige og gjør dette for at du skal føle deg trygg på tur i fjellet.
 
Korpskvelder og andre aktiviteter i 2017:

 

Korpskveldene vil foregå på onsdager kl 19 00 om ingen annen beskjed er gitt.
Endringer vil bli sendt ut på sms og FB. 



Korpskveld Tema Ansvarlig Annet  
Onsdag 18/1 Skred trening Ute Stein. Per Inge Ute  
Lørdag 21/1 Vinterøvelse med FIG Styret Se egen info  
 Onsdag 1/2 Pasient håndtering AMK oppdrag Roar. Thomas Ute  
Onsdag 15/2 Recco Trening og framgraving Halvor Ute  

Onsdag 1/3
Årsmøte Styret    
Onsdag 15/3 DHLR regodkjenning før påske Kjell Inge , May Toril  




 
Onsdag 29/3 Før påske møte Styret    

VINTERØVELSE 2017
Tynset RKH og FIG Alvdal har gleden av å invitere til øvelse Lørdag 21/1-17
 
·      Øvelsen vil bli lagt opp så tett til en reell vinteraksjon som mulig med felles brief før oppstart, lag bestående av mannskaper fra flere avdelinger, søk både i dagslys og mørke med variert terreng.
·      Ettersom øvelsen blir lagt opp til så realistisk som mulig så trenger vi ikke bare søksmannskaper, men også mannskap til å drifte KO osv. Så har du lyst på utfordringen med å sitte i KO så ta kontakt.
·      Øvelsen vil foregå i området Kvikne og har oppstart Lørdag morgen med avslutning Lørdag Kveld.
 
·      Oppmøte for alle involverte blir på Tynset RKH sitt Depot, Lørdag 21/1 kl 0800. eller etter avtale.
·      For påmelding send en mail til tynsetrkh@gmail.com .
Påmeldingen skal inneholde navn, avdeling og om du stiller med eller uten scooter og kjelke.
·      Alle påmeldte vil få nærmere info før øvelsen. Det blir ingen kostnad, utover at alle dekker sine egne utgifter.
 
Dersom du har lyst til å vite mer om Tynset Røde Kors og hva det å være medlem i et hjelpekorps går ut på, send en mail til tynsetrkh@gmail.com, så vil du få mer informasjon om hva vi gjør og våre planlagte aktiviteter fremover. 




Følg oss på facebook!
Der vil det jevnlig bli lagt ut bilder og informasjon om det vi gjør.
 

TYNSET RØDE KORS HJELPEKORPS, POSTBOKS 2, 2501 TYNSET
Create your own website with mono.net