Velkommen til oss.

Tynset Røde Kors Hjelpekorps er en frivillig humanitær organisasjon, som er en del av Norges Røde Kors. Korpsets primære oppgaver er å drive førstehjelpsopplæring, være en operativ enhet innen den frivillige redningstjenesten i Norge, samt å bistå helseforetakenen med transport av pasienter utenfor vei. I tillegg driver vi forebyggende og opplysende virksomhet innen våre fagområder.

Alle våre mannskaper er 100% frivillige og gjør dette for at du skal føle deg trygg på tur i fjellet.
 

Halvårsplan for Tynset Røde Kors
Høst 2017


Korpskveldene vil foregå på partallsuker kl 19 00 om ingen annen beskjed er gitt.
Vaffelkvelder blir på oddetalls uker kl 1830.
Begge deler er på onsdager

 

Onsdag 13/9 Vaffelkveld depotet
Onsdag 20/9 Nødnettundervisning depotet
Lørdag 23/9 Åpen brannstasjon Brannstasjonen
Onsdag 27/9 Vaffelkveld depotet
Onsdag 4/10 Pasienttransport utenfor vei Motorcrossbana
Lørdag 7/10 ATV-kurs Motorcrossbana
Onsdag11/10 Høstferie  
Onsdag 18/10 DHLR-kurs + repetisjon depotet
Onsdag 25/10 Vaffelkveld depotet
Onsdag1/11 Vinterklargjøring depotet
Onsdag 8/11 Vaffelkveld  
Onsdag 15/11 Aksjonsplanlegging og KO-arbeid  
Onsdag 22/11 Sortere pant  
Onsdag 29/11 Skredteori  
       

SOMMERCAMP 9-11 juni 2017
VELKOMMEN TIL SOMMERCAMP PÅ JOHNSGÅRD

9-11 juni 2017
Du inviteres herved til en helg med øvelser og sosialt samvær.
Vi reiser fra depot fredag kl 17.00. 

Helga vil handle om bruk av båt og redning i vann, GPS, kart og kompass og pasientbehandling ute. 

Lørdag kveld blir det grilling. 

Vi bor i hytter, og spiser på Johnsgård. Hjemreise søndag midt på dagen.


Meld deg på til tynsetrkh@gmail.com eller på facebook innen søndag 4.juni.

Har du spørsmål, ring Per Inge 41694377, eller Ellen 48223677.
 

Velkommen!

 
Dersom du har lyst til å vite mer om Tynset Røde Kors og hva det å være medlem i et hjelpekorps går ut på, send en mail til tynsetrkh@gmail.com, så vil du få mer informasjon om hva vi gjør og våre planlagte aktiviteter fremover. 
Følg oss på facebook!
Der vil det jevnlig bli lagt ut bilder og informasjon om det vi gjør.
 

TYNSET RØDE KORS HJELPEKORPS, POSTBOKS 2, 2501 TYNSET
Create your own website with mono.net